Den lille svarte fisken by Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland

Book Review : Den lille svarte fisken

By Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland

  • Publication Date: 2012-02-19
  • Genre: Performing Arts

Book Review

Den lille svarte fisken er skrevet av Samad Behrangi (1939- 1968) som er en kjent navn blant iranske forfattere. Han har skrevet flere barnebøker som fikk ”politiske stempler” hos fattige barn i den udemokratiske situasjonen i Iran den gangen. Samad Behrangi jobbet som en tospråklig- lærer i den tospråklige provinsen Aserbajdsjan i Iran. Derfor oppfattet han at en stor del av barna i Aserbajdsjan (viktig å ikke forveksle med Aserbajdsjan som selv er et land i tidligere Sovjet Union), skjønner ikke offentlige språket persisk. Han skrev noen bøker på morsmålet til de barna (aserbajdsjansk) men han fikk ikke lov til å gi dem ut.

Den lille svarte fisken er en av de barnebøkene som er preget av intelligente ideer. Boken gir råd til barna om at de skal prøve å tenke på verden ut i fra de rammene de lever i. Den gangen ble boken rammet av sensur. Fordi myndigheten i Iran mente at budskapet i boken frister barn til ”å holde opprør mot disiplinene” i samfunnet.

Samad Behrangi lære barn i det tradisjonelle og religiøse samfunnet at de må tørre å prøve nye ting og stå mot uvitenhet og de dumme tradisjonene. Dette var naturligvis ikke enkelt for en forfatter å si slikt den gangen (dette gjelder fortsatt den dag i dag). Derfor ble han forfulgt av politiet på grunn av de ”farlige tankene” som de mente sto bak setningene hans.

I fortsettelsen av fortellingen leser vi at fisken klarer å komme seg ut i fra bekken. ”På veien mot det store havet støter han på mange farer og fremmede skapninger, men han treffer også dyr som vil hjelpe ham i hans prosjekt om å utforske verden. Han hjelper også andre fisker som har blitt fanget av fiskespisende fugler tilbake til livet. Men hvordan det går med ham selv, det får vi ikke vite …”

Popular Tags : Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland book review, Den lille svarte fisken download PDF , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland AUDIOBOOK Play , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland EPUB ereader download , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland PDF ebook download , Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland's book review, free ebook apk download, Read Den lille svarte fisken e-book online, Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland MOBI donload , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland PDF download , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland ZIP download ebook pdf , Den lille svarte fisken Samad Behrangi, Mehrdad Khameneh & Linnea Vetland epub Play ,Performing Arts

Comments